Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2012 εδώ

 

Ισολογισμός 2013 εδώ

 

Ισολογισμός 2014 εδώ

 

Ισολογισμός 2015 εδώ

 

Ισολογισμός 2016 εδώ

 

Ισολογισμός 2017 εδώ

 

Ισολογισμός 2018 εδώ

 

Ισολογισμός 2019 εδώ