Καινοτομία & Αειφορία

Η καινοτομία και η αειφορία διέπουν όλες μας τις δραστηριότητες και είναι εδραιωμένες στην φιλοσοφία μας. Το 2015, η NUEVO A.E. εγκαινίασε την πρώτη μονάδα επεξεργασίας πλεονασμάτων της βιομηχανίας παραγωγής ανθρώπινων τροφίμων στην Ελλάδα και έχει συνάψει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Στις σύγχρονες παραγωγικές μας εγκαταστάσεις, αξιοποιούμε τα πλεονάσματα παράγοντας προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, που η ενσωμάτωσή τους στο σιτηρέσιο βελτιώνει τα παραγωγικά και οικονομικά αποτελέσματα των μονάδων ζωικής παραγωγής. Η διάθεση πρώτων υλών στη ζωική παραγωγή εξοικονομεί δημητριακούς καρπούς και κατ’ επέκταση καλλιεργήσιμες εκτάσεις, και αποτελεί παράδειγμα κυκλικής οικονομίας στην πράξη.