Κτηνιατρικό Συνέδριο, 09-10 Νοεμβρίου 2017 ΣΕΡΒΙΑ

Κτηνιατρικό Συνέδριο, 09-10 Νοεμβρίου 2017 ΣΕΡΒΙΑ

Από τη συμμετοχή της ΝUEVO ΑΕ στο Κτηνιατρικό Συνέδριο “Health and reproduction ungulates” στο Βελιγράδι, 09-10 Νοεμβρίου 2017.