Κυκλική Οικονομία

Η διασφάλιση αειφόρου ανάπτυξης για το σύνολο των χωρών της ΕΕ επιβάλλει την χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων με πιο έξυπνο και βιώσιμο τρόπο.
Στόχος της κυκλικής οικονομίας είναι η αξία των προϊόντων και των πρώτων υλών να διατηρείται για όσο το δυνατόν περισσότερο· η χρήση και η σπατάλη των φυσικών πόρων να ελαχιστοποιηθεί και προϊόντα που θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά ώστε να δημιουργήσουν περαιτέρω αξία.

 

Κυκλική Οικονομία στην Πράξη

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εταιριών Μεταποίησης πλεονασμάτων Τροφίμων (EFFPA)

Η NUEVO A.E. είναι η μόνη Ελληνική εταιρεία μέλος του EFFPA (European Former Foodstuff Processors Association, www.effpa.eu) τα μέλη του οποίου συνδέουν τις βιομηχανίες τροφίμων και ζωοτροφών σε παραγωγικό επίπεδο. Τα μέλη του EFFPA αποτελούν με την δράση τους την πιο αξιόπιστη λύση για τα προϊόντα των εταιρειών τροφίμων που δεν προορίζονται πλέον για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς εξασφαλίζουν την διατήρηση των θρεπτικών συστατικών των προϊόντων αυτών στην διατροφική αλυσίδα, με την μορφή ζωοτροφής, την εγγυημένη απομάκρυνσή τους από την αγορά αλλά και την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική χρήση των πλεονασμάτων τροφίμων πατήστε εδώ.

 

Η πρώτη μονάδα επεξεργασίας πλεονασμάτων της βιομηχανίας παραγωγής ανθρώπινων τροφίμων στην Ελλάδα

Η NUEVO Α.Ε. από το 2015 έχει δημιουργήσει την πρώτη μονάδα επεξεργασίας πλεονασμάτων της βιομηχανίας παραγωγής ανθρώπινων τροφίμων (Surplus Food Project) στην Ελλάδα και έχει συνάψει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Η αξιοποίηση των πλεονασμάτων αυτών για την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των παραγωγικών ζώων αποτελεί ένα παράδειγμα κυκλικής οικονομίας στην πράξη.

Κυκλική οικονομία