Η φιλοσοφία μας

Η πρόκληση  της εποχής μας είναι να παράγουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους. Παράγοντες όπως η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, οι πεπερασμένοι φυσικοί πόροι και η αύξηση της τιμής των πρώτων υλών, αλλάζουν τον τρόπο παραγωγής των ζωικών προϊόντων.

 

Στην NUEVO εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους στην παραγωγή των προϊόντων μας και στις στρατηγικές διατροφής που προτείνουμε στους πελάτες μας.

Η πρόκληση  της εποχής μας είναι να παράγουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους. Παράγοντες όπως η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, οι πεπερασμένοι φυσικοί πόροι και η αύξηση της τιμής των πρώτων υλών, αλλάζουν τον τρόπο παραγωγής των ζωικών προϊόντων.

 

Στην NUEVO εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους στην παραγωγή των προϊόντων μας και στις στρατηγικές διατροφής που προτείνουμε στους πελάτες μας.

 

Στόχος μας είναι η κερδοφορία των πελατών μας με όρους ποιότητας και ασφάλειας, η αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των θρεπτικών συστατικών της τροφής και η υγεία και η ευζωία των ζώων.

 

Η καινοτομία και η αειφορία είναι αξίες εδραιωμένες στην λειτουργία της NUEVO και εφαρμόζονται σε κάθε επίπεδο από την παραγωγή και διανομή των προϊόντων έως την εξυπηρέτηση των πελατών και την επιλογή των προμηθευτών.

 

Η συνεχής ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου και η εκπαίδευση των στελεχών μας στις νέες μεθόδους εκτροφής και διαχείρισης, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας και διασφαλίζει την πιο σύγχρονη προσέγγιση για τις μονάδες ζωικής παραγωγής.