Συνεργασία NUEVO A.E.-ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΛΑΣ και ΥΙΟΙ

Συνεργασία NUEVO A.E.-ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΛΑΣ και ΥΙΟΙ

H ΝUEVO A.E. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία της με την εταιρία ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΛΑΣ και ΥΙΟΙ μέσω της υπογραφής συμβολαίου για τη χρήση του γενετικού υλικού της PIC εντός του προγράμματος αναπαραγωγής κλειστού πυρήνα.

H PIC με ισχυρή παρουσία στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική, στην παροχή ανώτερου γενετικού υλικού και στην τεχνική υποστήριξη για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, τοποθετείται και στην αγορά της Κύπρου. Η PIC συνδυάζει καινοτόμες ερευνητικές μεθόδους για την ανάπτυξη Non-GMO χοίρων με στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης ποιότητας. Έχει ένα επιτυχές ιστορικό λειτουργίας άνω των 40 χρόνων. Η επιτυχία δε αυτή οφείλεται στην επικέντρωση και στις επενδύσεις της σε πτυχές της γενετικής, της τεχνολογίας και της υγείας.

contract-sign-web