Προϊόντα

AviP®-Protect

Το AviP®-Protect είναι μια σειρά προϊόντων σε μορφή μικροκάψουλας βασισμένα στην συνεργική δράση σορβικού οξέος και όμοιων φυσικών συστατικών.

 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το σορβικό οξύ είναι ένα συντηρητικό τροφίμων με ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότητες. Όμοια φυσικά συστατικά που περιέχονται στο AviP®-protect έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητά τους  in vitro έναντι βασικών παθογόνων βακτηρίων που αναπτύσσονται στα τρόφιμα.

AviP®-Protect

AviP®-Protect is a range of microencapsulated products based on the synergy between sorbic acid and nature-identical compounds.

 

INCREASED FOOD SAFETY

Sorbic acid is a food preservative with strong anti-microbial properties. Nature-identical compounds included in AviP-protect® have documented efficacy against major food-born pathogenic bacteria in vitro.

Efficacy of sorbic acid is increased by the synergy with these nature-identical compounds.

Category: