Προϊόντα

Ισορροπιστές Broilers

Στόχος: Εξατομικευμένα προϊόντα, σχεδιασμένα να ικανοποιήσουν τις διατροφικές απαιτήσεις του σύγχρονου γενετικού υλικού.

 

Τρόπος δράσης:

  • Με ιδανικό προφίλ συνθετικών αμινοξέων, επιτυγχάνουν ισορροπία ενέργειας και πρωτεΐνης στην τελική τροφή ευνοώντας τις αποδόσεις και το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα.
  • Ενισχυμένα με προβιοτικά νέας γενιάς, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα μέσω της αντι-μικροβιακής τους δράσης και της βελτιωμένης πεπτικότητας.
  • Περιέχουν φυτάση νέας γενιάς που πετυχαίνει την μέγιστη αδρανοποίηση του φυτικού οξέος και των αντί-διαιτητικών του ιδιοτήτων.

Macro-premixes for Broilers

Target: Products specially designed to satisfy the nutritional requirements of the animals.

 

Mode of action:

  • Due to their ideal synthetic amino-acid profile they are able to achieve energy and protein balance in the final feed that improve the performance and the economic returns.
  • Enhanced with new generation’s probiotics , they increase their effectiveness through their antimicrobial action and their improved digestibility.
  • They contain phytase enzyme -new generation – that ensures the deactivation of phytate and its anti-nutritional properties.
Categories: ,