Προϊόντα

GESTAL 3G

Το Gestal 3G, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα διατροφής χοιρομητέρων ξηράς περιόδου το οποίο προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά συστήματα (ESF, free access stalls and short stalls) όχι μόνο αναφορικά με το management των χοιρομητέρων και τους κανόνες ευζωίας αλλά και με το κόστος αγοράς και εγκατάστασης ανά χοιρομητέρα. Το σύστημα επιτρέπει την ‘’οικονομική’’ διαχείριση της τροφής των χοιρομητέρων ενώ παράλληλα περιορίζει τον ανταγωνισμό για πρόσβαση στην τροφή και διευκολύνει την διαδικασία εκπαίδευσης των χοιρομητέρων.

 

Κατεβάστε το έντυπο "GESTAL 3G brochure" εδώ