Προϊόντα

GESTAL SOLO

Βελτίωση της σωματικής κατάστασης των χοιρομητέρων και της παραγωγής γάλακτος με την προσφορά πολλαπλών γευμάτων κατά την διάρκεια της ημέρας και συνεπώς την αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης τροφής.

Το Gestal Solo παρακολουθεί και αναλύει τα στοιχεία που αφορούν την κατανάλωση τροφής των χοιρομητέρων και παράγει πολλαπλές αναφορές!

 

Αποτελέσματα δοκιμών Gestral Solo

 

Κατεβάστε το έντυπο "Gestal solo brochure" εδώ

GESTAL SOLO

The Gestal SOLO allows you to feed your sows many times a day, in a very precise and continuous manner. By giving the sow many small meals, Gestal increases your sow’s daily intake. In turn, the sow produces more milk for her piglets, allowing them to grow faster. In addition to helping wean piglets faster, the system maximizes intake and milk production while maintaining the sow’s reserves (vitamins, fat and muscle), keeping your sows fit and healthy from farrowing to weaning.

 
Gestal Solo trials
 

Download brochure "Gestal solo brochure" here