Προϊόντα

GESTAL SOLO

Βελτίωση της σωματικής κατάστασης των χοιρομητέρων και της παραγωγής γάλακτος με την προσφορά πολλαπλών γευμάτων κατά την διάρκεια της ημέρας και συνεπώς την αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης τροφής.

Το Gestal Solo παρακολουθεί και αναλύει τα στοιχεία που αφορούν την κατανάλωση τροφής των χοιρομητέρων και παράγει πολλαπλές αναφορές!

 

Αποτελέσματα δοκιμών Gestral Solo

 

Κατεβάστε το έντυπο "Gestal solo brochure" εδώ