Προϊόντα

Ισορροπιστές κάπρων Τεχνητής Σπερματέγχυσης

Στόχος: Προϊόντα σχεδιασμένα να βελτιώνουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπέρματος.

Τρόπος δράσης:

  • Ισορροπημένα σε θεϊκά αμινοξέα (Μεθειονίνη/Κυστίνη) που επηρεάζουν θετικά την εκκριτική δράση της επιδιδυμίδας.
  • Περιέχουν υψηλά επίπεδα Zn σε χηλική μορφή, για μεγιστοποίηση της βιοδιαθεσιμότητας, παράγοντας που συνδέεται με τη διαδικασία της σπερματογένεσης και ωρίμανσης των σπερματοζωαρίων στα κύτταρα Leydig.
  • Πλούσια σε οργανικό Se που συνδέεται θετικά με την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων.

 

Κατεβάστε το έντυπο "Pig Progress Bioplex series" εδώ