Προϊόντα

PIC®337 – Αρσενικές γραμμές

Ο PIC®337 είναι η καλύτερη επιλογή για παραγωγούς που θέλουν να αξιοποιήσουν ένα ανώτερης ποιότητας προϊόν με εξαιρετική εναπόθεση σωματικής πρωτεΐνης και αποδοτικότητα στα μεγάλα βάρη.

  • Αποτελεσματική εναπόθεση σωματικής πρωτεΐνης
  • Λιγότερες μέρες για το σφαγείο
  • Εξαιρετικός ρυθμός μετατρεψιμότητας της τροφής
  • Άριστη απόδοση στα μεγάλα βάρη

 

Κατεβάστε το έντυπο "PIC337" εδώ