Προϊόντα

Ξυλανάση

  • Διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των τροφών απελευθερώνοντας θρεπτικά συστατικά όπως το άμυλο, την πρωτεϊνη και το λίπος.
  • Μειώνει το ιξώδες των πεπτώμενων τροφών βελτιώνοντας την ποιότητα των αποβλήτων και την πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών
  • Διασπά το μόρια της αραβοξυλανάσης σε ολιγομερή που πέπτονται από το έντερο απελευθερώνοντας επιπλέον ενέργεια και επηρεάζοντας θετικά την χλωρίδα του εντέρου

 

Κατεβάστε το έντυπο "EconaseXT-poultry" εδώ

Xylanase

Xylanase is a class of enzymes which degrade the linear polysaccharide beta-1,4-xylan into xylose, thus breaking down hemicellulose, one of the major components of plant cell walls.
As such, it plays a major role in micro-organisms thriving on plant sources for the degradation of plant matter into usable nutrients.

 

Download brochure "EconaseXT-poultry" here

Category: