16ο Συνέδριο ”Υγεία, Επιλογή και Αναπαραγωγή Χοίρων” 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2018 ΣΕΡΒΙΑ

16ο Συνέδριο ”Υγεία, Επιλογή και Αναπαραγωγή Χοίρων” 31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2018 ΣΕΡΒΙΑ

Από τη συμμετοχή της ΝUEVO ΑΕ στο 16ο Συνέδριο “Υγεία, Επιλογή και Αναπαραγωγή Χοίρων” στο Silver Lake της Σερβίας, 31 Μαΐου-2 Ιουνίου 2018.