Τεχνικά άρθρα

Η  Τσεχία είναι πλέον απαλλαγμένη από την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ASF) , δείχνοντας ότι μπορεί να επιτευχθεί ο έλεγχος και η εκρίζωση της νόσου με μια σειρά συντονισμένων ενεργειών, που περιγράφονται στο παρόν άρθρο....

Τα ένζυμα έχουν χρησιμοποιηθεί στις σύνθετες ζωοτροφές για τα μονογαστρικά ζώα (πτηνά και χοίροι) για αρκετό καιρό θεωρούνται από ορισμένους ως commodities.  Όπως γνωρίζετε,  τα  commodities δεν είναι πάντα όπως φαίνονται, και για να το διαπιστώσετε αρκεί να δείτε τις διαφορές στο σιτάρι ή στο...

Η γνώση της τιμή ΚΜ του ενζύμου της φυτάσης που υπάρχει διαθέσιμη στο εμπόριο θα μπορούσε να είναι το κλειδί  ‘’αφύπνισης’’ πτηνοτρόφων και χοιροτρόφων ώστε να παίρνουν πιο αποτελεσματικές αποφάσεις στο το αγοράζουν, ισχυρίζεται ο Διευθυντής Ερευνών της AB Vista, Dr. Mike Bedford....

Η διατροφή χοιρομητέρων την περίοδο θηλασμού είναι μια εργασία που απαιτεί καθημερινή προσοχή ώστε να καλύπτονται οι αυξανόμενες ανάγκες για παραγωγή γάλακτος καθ’ όλη τη διάρκεια της γαλουχίας....

Παρά το γεγονός ότι οι κάπροι αντιπροσωπεύουν το 50% του γενετικού υλικού των εμπορεύσιμων χοίρων, η διατροφή τους είναι ένα θέμα που -σε μεγάλο βαθμό- παραμελείται ειδικά στις εμπορικές μονάδες με εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης....