Νέα

Η NUEVO, στη 10η  επέτειο από την ίδρυσή της, βραβεύθηκε ως ένα από τα “Diamonds of the Greek Economy 2019’’, στον καταξιωμένο θεσμό επιχειρηματικής αριστείας που διοργάνωσε η New Times Publishing και πραγματοποιήθηκε στις 10/07/2019 στο Grande Bretagne Hotel Athens. Μια σειρά κριτηρίων όπως τα οικονομικά...

Η Nuevo AE πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα ’’ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΔΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΚΡΩΤΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ’’ το Σάββατο 10/03/2018 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL στην Αθήνα....

Σε λειτουργία το GESTAL 3G σύστημα διατροφής χοιρομητέρων ξηράς περιόδου σε δύο χοιροτροφικές μονάδες (Αφοί Ανδρέου Χοιροστάσια LTD, Τερσεφάνου, δυναμικότητα κτιρίου 600 χοιρομητέρων & Neoborn Biotechnology Ltd, Μάρκι, δυναμικότητα κτιρίου 550 χοιρομητέρων) στην Κύπρο...