Εκτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος για το έτος 2021

Εκτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος για το έτος 2021

Πιστή στη δέσμευσή της για ισοστάθμιση του ανθρακικού αποτυπώματός της, η NUEVO σε συνεργασία με την OPTILOG Advisory Services προχώρησε στην εκτίμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με το πρότυπο Green House Gas Protocol, όπως αυτές προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της για το έτος 2021.

Όπως και το 2020, ο υπολογισμός αφορά και τις δύο εγκαταστάσεις της εταιρείας, στις οποίες παράγονται σύνθετες συμπληρωματικές ζωοτροφές και προμίγματα για τη διατροφή των παραγωγικών ζώων.

Οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 14% ως προς τον κύκλο εργασιών της εταιρείας για το 2021 και διαμορφώθηκαν στα 0,056 Kg CO2 ανά € πωλήσεων.

Η NUEVO, προσεγγίζοντας σταθερά το στόχο της να γίνει Carbon Neutral, αναπτύσσει συνεχώς το σχέδιο δράσης της και παράλληλα εφαρμόζει μέτρα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός της.