Author: ekarali

Πιστή στη δέσμευσή της για ισοστάθμιση του ανθρακικού αποτυπώματός της, η NUEVO σε συνεργασία με την OPTILOG Advisory Services προχώρησε στην εκτίμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με το πρότυπο Green House Gas Protocol, όπως αυτές προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της για...

Θανάσης Σούγιας, DVM NUEVO Swine Product Manager Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι χοιρομητέρες υποβάλλονται σε θερμικό stress όταν εκτίθενται σε θερμοκρασίες άνω των 20-22 0C (ανώτερο όριο θέρμο-ουδέτερης ζώνης). Η άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προκαλεί στις χοιρομητέρες διάφορες αντιδράσεις όπως αυξημένη αναπνοή,...

Την Τρίτη 2/6/21 ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός και η παρουσίαση του ανθρακικού αποτυπώματος (corporate carbon footprint calculation) της NUEVO σε συνεργασία με την OPTILOG Advisory Services. Ο υπολογισμός αφορά το εργοστάσιο προμιγμάτων και ισορροπιστών και το εργοστάσιο επεξεργασίας πλεονασμάτων τροφίμων. Η NUEVO παράγει ετησίως 14.000 τόνους...

Η πρόληψη των ασθενειών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες των χοιροτροφικών μονάδων διαχρονικά και ακόμη περισσότερο σήμερα, με δεδομένο το πλήθος των κτηνιατρικών προκλήσεων, την οικονομική ζημιά που προκαλούν και τελικά το αναγκαίο κόστος της αντιμετώπισής τους. Στην αλυσίδα παραγωγής και εκμετάλλευσης του χοιρινού κρέατος, πέραν...

Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD, Διεθνής σύμβουλος διατροφής Η χορήγηση φυράματος εθισμού σε θηλάζοντα και απογαλακτιζόμενα χοιρίδια αποτελούσε σημαντική τεχνική διατροφής ιδιαίτερα για χοιρίδια ηλικίας απογαλακτισμού περίπου πέντε εβδομάδων. Όταν επικράτησαν απογαλακτισμοί στις περίπου δύο με τρείς εβδομάδες, σύντομα ανακαλύφθηκε ότι τα φυράματα εθισμού είχαν πολύ λίγα να...

Για την πλειοψηφία των καταναλωτών, η τρυφερότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αξιολόγησης της ποιότητας του χοιρινού κρέατος. Οι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την τρυφερότητα του κρέατος ποικίλλουν (γενετικό υλικό χειρισμός σφάγιου, τρόπος μαγειρέματος κλπ.) και εκείνοι που αφορούν ειδικότερα τους παραγωγούς συνοψίζονται παρακάτω: Διατροφή Ρυθμός Ανάπτυξης Ο ρυθμός ανάπτυξης...

Βασικό κριτήριο για την αναπαραγωγική ικανότητα της χοιρομητέρας θεωρείται ο αριθμός χοιριδίων που απογαλακτίζει κάθε χρόνο. Μεγαλύτερη σημασία έχει, ωστόσο, η παραγωγικότητα της χοιρομητέρας σε τόνους κρέατος, κατά τη διάρκεια της ζωής της, εφόσον συμβάλλει στη μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής κρέατος. Επομένως είναι σημαντική...

Επεξεργασία και παραγωγή τροφής • Μειώστε την κοκκομετρια του φυράματος. Για κάθε μεταβολή στο μέγεθος της τροφής κατά 100 microns επηρεάζεται η αποδοτικότητα της κατά περίπου 1,2%. Πρακτικά, μείωση του μεγέθους στα 600 microns από τα 750 microns θα βελτιώσει σημαντικά τον συντελεστή μετατρεψιμότητας χωρίς να προκαλέσει...

Έξι τρόποι για την καταπολέμηση της cellulitis (βακτηριακή φλεγμονή του δέρματος και του υποδόριου ιστού) στα κοτόπουλα κρεοπαραγωγής   Η Cellulitis είναι η υπ’ αριθμόν ένα αιτία απόρριψης κρέατος πουλερικών στα σφαγεία και αντιπροσωπεύει σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους πτηνοτρόφους. Παρακάτω παρατίθενται μερικοί μέθοδοι που εφαρμόζονται για...

Με τον όρο ποιότητα κρέατος εννοούμε το σύνολο των χαρακτηριστικών εκείνων που κάνουν τους καταναλωτές να το αγοράζουν και να το απολαμβάνουν τρώγοντάς το. Τα χαρακτηριστικά αυτά της μυϊκής μάζας και του λιπώδους ιστού μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: • Χαρακτηριστικά εμφάνισης 1. Χρώμα 2. Ικανότητα συγκράτησης...