Προϊόντα

AP 301 P (Αιμογλοβίνη)

Το AP 301 P (αιμογλοβίνη) είναι ένα προϊόν πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στις συνθέσεις των χοίρων

 

Κατεβάστε το έντυπο "AP 301P" εδώ