Προϊόντα

Biotronic

Η σειρά προϊόντων Biotronic®  συνδυάζει επιλεγμένα οργανικά οξέα και τα άλατα αυτών μαζί με ένα φυτοχημικό και το μοναδικό Biomin® Permeabilizing Complex αξιοποιώντας πλήρως μια σημαντική συνέργεια στον τρόπο δράσης τους. Το Biomin® Permeabilizing Complex ενισχύει την δραστηριότητα των ενεργών συστατικών (τα οργανικά οξέα και το φυτοχημικό) και διευκολύνει την είσοδό τους διαπερνώντας την εξωτερική μεμβράνη των Gram-αρνητικών βακτηρίων.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ;

 • Ενισχύει την αντιμικροβιακή δραστηριότητα των οργανικών οξέων και των φυτοχημικών έναντι των gram-αρνητικών βακτηρίων (E.coli, Salmonella)
 • Ενισχύει τον ρυθμό ανάπτυξης
 • Μεγιστοποιεί το κέρδος

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η σειρά προϊόντων Biotronic® περιλαμβάνει:

 • Προϊόντα σε μορφή σκόνης που περιέχουν μείγμα οργανικών οξέων, φυτοχημικό και το μοναδικό Biomin® Permeabilizing Complex που μπορεί να προστεθεί σε συμπληρωματικές, σύνθετες τροφές πτηνών, χοίρων, βοοειδών και ιχθύων.
 • Προϊόντα σε μορφή σκόνης που περιέχουν άλατα οργανικών οξέων, φυτοχημικά και το μοναδικό Biomin® Permeabilizing Complex που μπορεί να προστεθεί σε προμίγματα, γάλα και υποκατάστατο γάλακτος.
 • Προϊόντα σε υγρή μορφή που περιέχουν μείγμα οργανικών οξέων και το μοναδικό Biomin® Permeabilizing Complex και μπορούν να προστεθούν στο πόσιμο νερό, σε σύνθετη και υγρή τροφή ή γάλα και υποκατάστατο γάλακτος.

Τα προϊόντα της σειράς Biotronic® είναι ασφαλή και εύκολα στην μεταχείριση χωρίς παρενέργειες ή χρόνους αναμονής.

Biotronic

The Biotronic® Top line combines selected organic acids and their salts with a phytochemical and the unique Biomin® Permeabilizing Complex fully utilizing a unique synergism in their mode of action. The Biomin® Permeabilizing Complex boosts the activity of the active ingredients (the organic acids and the phytochemical) and facilitates their entry by permeating the outer membrane of Gram-negative bacteria.

 

WHAT ARE THE MAIN BENEFITS?

 • Boosts antimicrobial activity of organic acids and phytochemicals against Gram-negative bacteria (E. coli, Salmonella)
 • Enhances growth performance
 • Maximizes profit

 

APPLICATION

The Biotronic® Top line includes:

 • Powder products with organic acid blends, phytochemical and the unique Biomin® Permeabilizing Complex that can be added into compound poultry, swine, calf and fish feed
 • Powder products with organic acid salts, phytochemical and the unique Biomin® Permeabilizing Complex that can be added into premixes, milk and milk replacers
 • Liquid products with organic acid blends and the unique Biomin® Permeabilizing Complex that can be added into drinking water, compound and liquid feed or milk and milk replacers

A special inorganic carrier acts as a Sequential Release Medium (SRM) in the powdered products, ensuring a slow release of active ingredients in the feed and gastrointestinal tract.

 

Biotronic® products are non-corrosive, safe and easy to handle, with no side effects or withdrawal period.

Category: