Προϊόντα

Camborough® – Θηλυκές γραμμές

Η χοιρομητέρα Camborough® είναι η ιδανική επιλογή για παραγωγούς που θέλουν να πετύχουν το συνδυασμό υψηλής γονιμότητας και ελάχιστου κόστους ανά παραγόμενο χοίρο.

  • Μεγάλες τοκετομάδες με ομοιόμορφα και ζωηρά χοιρίδια.
  • Χαμηλό κόστος ανά απογαλακτισμένο χοιρίδιο
  • Μεγαλύτερη παραγωγική ζωή χοιρομητέρας
  • Χαμηλότερη θνησιμότητα χοιρομητέρας

 

Κατεβάστε το έντυπο "Camborough" εδώ