Προϊόντα

HUVEGUARD MMAT

Τα εμβόλια HUVEGUARD προσφέρουν την πιο ολοκληρωμένη προστασία έναντι της κοκκιδίωσης σε όρνιθες κρεοπαραγωγής και αναπαραγωγής καθώς και ωοτόκες όρνιθες παρέχοντας ενεργητική ανοσία έναντι όλων των οικονομικά σημαντικών ειδών Eimeria:

acervulina, E. maxima, E. mitis, E. tenella, E. brunetti and E. necatrix.

 

Κατεβάστε το έντυπο "HuveGuard MMAT & NB" εδώ

Διαθέτουμε εμβόλια όλων των φαρμακευτικών εταιρειών.