Προϊόντα

Ισορροπιστές Χοιρομητέρων / Νεαρών χοιρομητέρων αναπαραγωγής (gilts)

Στόχος: Προϊόντα σχεδιασμένα να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες των σύγχρονων χοιρομητέρων σε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Τρόπος δράσης:

  • Ενισχυμένα σε βιταμίνες με αντιοξειδωτικό ρόλο που περιορίζουν την οξείδωση των ακόρεστων λιπαρών οξέων.
  • Με ιδανική αναλογία μακροστοιχείων (Ca, Na, Κ, Cl,) που διατηρεί την ηλεκτρολυτική ισορροπία (dEB) στα απαιτούμενα επίπεδα και βοηθά στην καταπολέμηση του heat stress.
  • Περιέχουν ζωντανή μαγιά που συμβάλλει στην αύξηση του μέσου βάρους απογαλακτισμού και στην αυξημένη βιωσιμότητα των χοιριδίων.

 

Κατεβάστε το έντυπο "Sow L Plus" εδώ

Κατεβάστε το έντυπο "Sow Summer Booster" εδώ

 

 

Macro-premixes for sows / gilts

Target: Specially designed products which meet the increased nutritional needs of the modern sows and gilts.

Mode of action:

  • Enhanced with vitamins that have antioxidant action which limiting the oxidation of the unsaturated fatty acids.
  • With an ideal ratio of minerals (Ca, Na, Κ, Cl,) that helps sows to adjust the dEB (Dietary Electrolyte Balance) of the feed as well as to overcome the heat stress during the high temperatures of the summer.
  • Contains live yeast that contributes to the increased weaning weight and increased viability of the piglets.

 

Download brochure "Sow L Plus" here

Download brochure "Sow Summer Booster" here

 

 

Categories: ,