Προϊόντα

KEENAN InTouch

Το KEENAN InTouch είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας που πραγματοποιεί μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο και προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης με χρήσιμες συμβουλές από καταρτισμένους διατροφολόγους, οι οποίες θα βοηθήσουν το ζωικό σας κεφάλαιο να αποδίδει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του κάθε μέρα.

 

Σε τι εξυπηρετεί η τεχνολογία InTouch σε μια  μονάδα;

  • Παρέχει συμβουλές σχετικά με τις ζωοτροφές και τη σύνθεση των σιτηρεσίων
  • Εξασφαλίζει σταθερότητα στην τροφοδοσία και στην ανάμειξη
  • Βελτιώνει τη γαλακτοπαραγωγή και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος
  • Επιταχύνει το στάδιο της τελικής πάχυνσης των βοοειδών
  • Προάγει την υγεία του κοπαδιού
  • Παρακολουθεί και ελέγχει το κόστος των ζωοτροφών