Προϊόντα

Λινκομυκίνη-Νεομυκίνη

Ενδομαστικό διάλυμα για αγελάδες.

 

Κατεβάστε το έντυπο "Albiotic" εδώ