Προϊόντα

Sel-Plex®

Το Sel-Plex®  παρέχεται σε μια μορφή που μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί στους ιστούς εξαιτίας της ομοιότητας της μεθειονίνης και της σεληνομεθειονίνης κατά την διάρκεια της πρωτεϊνοσύνθεσης.

 

Το σελήνιο παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό συντονίζοντας την ομαλή ανάπτυξη, υποστηρίζοντας την ομαλή αναπαραγωγή, εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες και υποστηρίζοντας τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του οργανισμού έναντι των λοιμώξεων. Το σελήνιο επιτρέπει την βελτιστοποίηση της υγείας των ζώων σε περιόδους αυξημένων απαιτήσεων.

Το Sel-Plex®, προϊόν της Alltech, είναι η πρώτη εγκεκριμένη μορφή εμπλουτισμένου οργανικού σεληνίου από την ΕΕ και η μόνη εγκεκριμένη από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

 

Το Sel-Plex®:

  • Βελτιστοποιεί την απόδοση των ζώων
  • Συμβάλει στη διατήρηση των ανόργανων συστατικών

 

Video

Sel-Plex®

Sel-Plex® is supplied in a form that can be readily stored in tissues because of similarities between methionine and selenomethionine that are interchangeable during protein synthesis.

 

Selenium plays an essential role in metabolism, orchestrating normal growth, supporting normal reproduction, neutralizing free radicals and supporting the body’s normal defense mechanisms against infection. Selenium allows animals to optimize health status during periods of increased demand.

Sel-Plex is Alltech’s proprietary form of selenium-enriched yeast and is the first European Union-approved and only U.S. Food and Drug Administration-reviewed form of selenium-enriched yeast. Supported by more than 19 years of research, Sel-Plex is also the most proven form of selenium-enriched yeast. Alltech is currently the world’s largest producer of natural selenium.

Sel-Plex:

  • Optimizes animal performance.
  • Supports mineral retention.

 

Video

Category: