Προϊόντα

Παραμομυκίνη

Parofor, διάλυμα για χρήση σε πόσιμο νερό, γάλα και υποκατάστατο γάλακτος

 

Κατεβάστε το έντυπο "Parofor 140" εδώ