Προϊόντα

TRT Sow Pak

Το TRT SOW PAK είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο βασικών ιχνοστοιχείων της Alltech (BIOPLEX Ψευδάργυρος, BIOPLEX Χαλκός, BIOPLEX Μαγγάνιο, BIOPLEX Σίδηρος και SEL-PLEX οργανικό σελήνιο). Όλα τα ιχνοστοιχεία βρίσκονται στην πιο βιο-διαθέσιμή τους μορφή, όπως ακριβώς απαντώνται σε καρπούς και άλλες φυτικές ύλες.

 

Κύρια πλεονεκτήματα:

  • Αυξάνει τον αριθμό των γεννημένων χοιριδίων, των γεννημένων ζωντανών και των απογαλακτισμένων.
  • Βελτιώνει το βάρος κατά την γέννηση των χοιριδίων καθώς και το βάρος κατά τον απογαλακτισμό.
  • Αυξάνει την βιωσιμότητα και μειώνει την θνησιμότητα πριν τον απογαλακτισμό.
  • Μειώνει το διάστημα μεταξύ απογαλακτισμού και οίστρου και βελτιώνει τη γονιμότητα
  • Βελτιώνει την πρόσληψη μεταλλικών στοιχείων από την χοιρομητέρα και τα χοιρίδια.
  • Βοηθά στην διατήρηση της βέλτιστης ανοσολογικής κατάστασης
  • Μειώνει το ποσοστό των χοιρομητέρων που οδηγούνται στο σφαγείο και ενισχύει την μακροζωία της χοιρομητέρας