Προϊόντα

Yea Sacc

Το Yea-Sacc είναι μια καλλιέργεια ζύμης βασισμένη στο στέλεχος 1026 του μύκητα Saccharomyces cerevisiae, ένα στέλεχος ειδικά επιλεγμένο για την επίδρασή του στην απόδοση του ζώου. Με μικρή συμπερίληψη και μια πληθώρα ερευνών που να επιβεβαιώνουν την συμμετοχή του στην απόδοση του ζώου, είναι ιδανικό για ζωοτροφές που προορίζονται για μοσχάρια κρεατοπαραγωγής, αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, μοσχάρια και ιπποειδή. Το Yea-Sacc παρέχει θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την διατήρηση της υψηλής γαλακτοπαραγωγής, την διατήρηση της σωματικής κατάστασης των ζώων υψηλής απόδοσης και την ενίσχυση της πεπτικότητας.

 

 • Προάγει την πέψη και την αξιοποίηση των θρεπτικών συστατικών
 • Παρέχει την σωστή διατροφική πλατφόρμα που απαιτείται για:
  • Την διατήρηση της υψηλής γαλακτοπαραγωγής
  • Την διατήρηση της σωματικής κατάστασης σε ζώα υψηλής παραγωγικότητας
  • Ενισχύει την πεπτικότητα
  • Προάγει την πέψη και την αξιοποίηση των θρεπτικών συστατικών
  • Ενισχύει την προσφορά πρωτεϊνών
 • Μειώνει την διακύμανση του pH και διατηρεί την μικροχλωρίδα της κοιλίας σταθερά ενεργή, το οποίο επιταχύνει την πέψη της τροφής και επιτρέπει την καλύτερη πρόσληψη της
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη των βακτηρίων της μεγάλης κοιλίας και προάγει έτσι τον ρυθμό και τον βαθμό αποδόμησης των χονδροειδών ζωοτροφών
 • Διεγείρει την δραστικότητα των βακτηρίων που μετατρέπουν το λακτικό οξύ σε προπιονικό
 • Προάγει την σταθερότητα της μεγάλης κοιλίας αποφεύγοντας τις ευρείες διακυμάνσεις στο pH που σχετίζεται με την πέψη των ινωδών ουσιών και την πρόσληψη της τροφής
 • Παρέχει συνεπής και υψηλές οικονομικές αποδόσεις μέσω της μεγαλύτερης απόδοσης

 

Yea-Sacc για γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Το Yea-Sacc προωθεί την ενίσχυση της μεγάλης κοιλίας μέσω της βελτιωμένης πεπτικότητας του σιτηρεσίου και την σταθεροποίηση του pH της μεγάλης κοιλίας. Αυτό επιτρέπει την αυξημένη παραγωγή γάλακτος με πιο αποδοτικό τρόπο χωρίς να επηρεάζει την σωματική κατάσταση και την γονιμότητα των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων.

 

Yea-Sacc για βοοειδή

Το Yea-Sacc προάγει την ενίσχυση της πέψης του σιτηρεσίου μέσω της πέψης των ινωδών ουσιών και της σταθεροποίησης του pH της μεγάλης κοιλίας. Αυτό επιτρέπει την αύξηση της μέσης ημερήσιας εναπόθεσης βάρους με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο για μεγαλύτερη κερδοφορία στην παραγωγή.