Προϊόντα

Yea Sacc

Το Yea-Sacc είναι μια καλλιέργεια ζύμης βασισμένη στο στέλεχος 1026 του μύκητα Saccharomyces cerevisiae, ένα στέλεχος ειδικά επιλεγμένο για την επίδρασή του στην απόδοση του ζώου. Με μικρή συμπερίληψη και μια πληθώρα ερευνών που να επιβεβαιώνουν την συμμετοχή του στην απόδοση του ζώου, είναι ιδανικό για ζωοτροφές που προορίζονται για μοσχάρια κρεατοπαραγωγής, αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, μοσχάρια και ιπποειδή. Το Yea-Sacc παρέχει θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την διατήρηση της υψηλής γαλακτοπαραγωγής, την διατήρηση της σωματικής κατάστασης των ζώων υψηλής απόδοσης και την ενίσχυση της πεπτικότητας.

 

 • Προάγει την πέψη και την αξιοποίηση των θρεπτικών συστατικών
 • Παρέχει την σωστή διατροφική πλατφόρμα που απαιτείται για:
  • Την διατήρηση της υψηλής γαλακτοπαραγωγής
  • Την διατήρηση της σωματικής κατάστασης σε ζώα υψηλής παραγωγικότητας
  • Ενισχύει την πεπτικότητα
  • Προάγει την πέψη και την αξιοποίηση των θρεπτικών συστατικών
  • Ενισχύει την προσφορά πρωτεϊνών
 • Μειώνει την διακύμανση του pH και διατηρεί την μικροχλωρίδα της κοιλίας σταθερά ενεργή, το οποίο επιταχύνει την πέψη της τροφής και επιτρέπει την καλύτερη πρόσληψη της
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη των βακτηρίων της μεγάλης κοιλίας και προάγει έτσι τον ρυθμό και τον βαθμό αποδόμησης των χονδροειδών ζωοτροφών
 • Διεγείρει την δραστικότητα των βακτηρίων που μετατρέπουν το λακτικό οξύ σε προπιονικό
 • Προάγει την σταθερότητα της μεγάλης κοιλίας αποφεύγοντας τις ευρείες διακυμάνσεις στο pH που σχετίζεται με την πέψη των ινωδών ουσιών και την πρόσληψη της τροφής
 • Παρέχει συνεπής και υψηλές οικονομικές αποδόσεις μέσω της μεγαλύτερης απόδοσης

 

Yea-Sacc για γαλακτοπαραγωγές αγελάδες

Το Yea-Sacc προωθεί την ενίσχυση της μεγάλης κοιλίας μέσω της βελτιωμένης πεπτικότητας του σιτηρεσίου και την σταθεροποίηση του pH της μεγάλης κοιλίας. Αυτό επιτρέπει την αυξημένη παραγωγή γάλακτος με πιο αποδοτικό τρόπο χωρίς να επηρεάζει την σωματική κατάσταση και την γονιμότητα των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων.

 

Yea-Sacc για βοοειδή

Το Yea-Sacc προάγει την ενίσχυση της πέψης του σιτηρεσίου μέσω της πέψης των ινωδών ουσιών και της σταθεροποίησης του pH της μεγάλης κοιλίας. Αυτό επιτρέπει την αύξηση της μέσης ημερήσιας εναπόθεσης βάρους με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο για μεγαλύτερη κερδοφορία στην παραγωγή.

Yea Sacc

Yea-Sacc® is a yeast culture based on Saccharomyces cerevisiae strain 1026, a strain specifically selected for its influence on animal performance. With a low inclusion rate and a large body of research clarifying its performance responses, it is ideal for beef, dairy, calf and equine feeds. Yea-Sacc provides the nutritional platform needed to sustain higher milk production, maintain condition in high producers, and enhance digestibility. More than 35 years of research allows Alltech to provide the most consistent product possible.

 • Promotes digestion and utilization of nutrients
 • Provides the right nutritional platform needed to:
 • Sustain higher milk production.
 • Maintain condition in high producers.
 • Reduces fluctuation in pH and keeps rumen microbes steadily active, which speeds feed digestion and rumen turnover, allowing greater intake
 • Promotes the growth of fiber-digesting bacteria in the rumen, thereby supporting the rate and extent of forage breakdown.
 • Stimulates activity of the bacteria that convert lactic acid to propionic acid.
 • Promotes rumen stability, avoiding the wide variations in rumen pH that interfere with fiber digestion and feed intake.
 • Provides consistent and highly cost-effective returns through greater performance.
 • Demonstrates how technologies supported by constant research can help move the industry forward and meet the challenges of animal production through the provision of nutritional solution.

 

Yea-Sacc provides the nutritional platform needed to:

 • Sustain higher milk production.
 • Maintain condition in high producers.
 • Enhance digestibility.
 • Promote the digestion and utilization of nutrients.
 • Boost protein supply.

 

Yea-Sacc for dairy cows

Yea-Sacc promotes enhanced rumen through improved ration digestibility and the stabilization of rumen pH. This allows for increased milk production in a more efficient manner without compromising the body condition and fertility of the dairy cow.

 

Yea-Sacc for beef

Yea-Sacc promotes the enhanced digestion of the animal’s total ration by supporting fiber digestion and the stabilization of rumen pH. This allows for increase average daily gain, produced in a more efficient manner for more profitable production.

 

Category: