Προϊόντα

AP 820P (Πλάσμα)

Το AP 820 P (πλάσμα) είναι ένα προϊόν πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στις συνθέσεις των χοίρων

 

Κατεβάστε το έντυπο "AP 820P" εδώ